Responsabilitate ecologică

Industria textilă este una dintre cele mai poluante industrii de pe planetă și reprezintă una dintre cele mai importante surse de poluare. 17-20% din poluarea apelor planetei provine din industria textilă. Pentru un singur tricou de bumbac sunt folosiți 2700 litri de apă.

Cantitățile imense de haine care se produc, se cumpără și care ulterior se aruncă, contribuie substanțial la încălzirea globală. Companiile şi oamenii de pretutindeni ar trebui să simtă o responsabilitate atât pentru societatea în care trăim cât și pentru mediul înconjurător pentru a limita poluarea.

Noi înțelegem necesitatea de a identifica și implementa continuu soluții sustenabile de reciclare a îmbrăcămintelor uzate. Totodată suntem conștienți că trebuie să ne impunem o conduită responsabilă față de mediul înconjurător.