Politica de confidențialitate

În conducerea și operarea afacerii noastre, noi, Roseco S.R.L., colectăm de la tine date cu caracter personal, pe care ulterior le procesăm. Colectarea, respectiv procesarea acestor date ne este necesară în asigurarea funcționalității site-ului www.https://roseco.ro, în procedura de prelucrare, expediere și prestare către tine a produselor și a serviciilor contractate, precum și în informarea ta cu privire la bunuri și serviciile noastre, cu privire la promoțiile acordate, concursurile și activitățile de fidelizare organizate, în procedura de recrutare și selecție a personalului angajat.

Pentru că dorim să-ți oferim o experiență online sigură, respectând dreptul tău la intimitate și la confidențialitate, întreprindem toate demersurile necesare pentru a proteja datele tale cu caracter personal colectate.

În acest sens:

Colectăm datele tale exclusiv în mod direct de la tine și nu de la terți, nu facem publice aceste date, nu le comercializăm și nu le dezvăluim către terțe părți, cu excepția situației în care acest lucru este necesar în procedura de furnizare a produselor și serviciilor prezentate pe www.https://roseco.ro.

Datele tale cu caracter personal colectate/prelucrate:

Informații, gen – nume și prenume, adresă de e-mail, nr. de telefon, adresă de facturare, adresă de livrare – în situația în care achiziționezi produse prin intermediul site-ului www.https://roseco.ro, informații referitoare la contul tău bancar, numai în caz de retur de produse și rambursarea contravalorii produselor, dacă este cazul.

Informații personale, cum ar fi: nume, prenume, adresă de e-mail, adresă de domiciliu, adresă IP și informații referitor la ce pagină accesezi și când. Aceste informații sunt transferate unor terțe părți procesatoare în scopul analizei de date, în vederea îmbunătățirii eforturile noastre de marketing, referitor la anumite produse și servicii specifice ale Roseco S.R.L.

Informații furnizate de tine prin trimiterea unor mesaje prin intermediul site-ului www.https://roseco.ro și informații furnizate în momentul când comunici electronic cu noi, indiferent de motivul comunicării. Păstrăm astfel în baza noastră de date adresa ta de e-mail, respectiv toată corespondența purtată cu tine.

Informații pe care le furnizezi ca urmare a completării unor formulare pe site-ul www.https://roseco.ro , cum ar fi înregistrarea pentru obținerea unor informații, plasarea comenzii sau pentru achiziționarea de produse.

Informații furnizate de tine pentru a participa la concursuri, diferite campanii publicitare, promoții organizate de către Roseco S.R.L., informații furnizate în situația în care completezi pentru noi un chestionar sau când semnalizezi o problemă referitoare la site.

Detaliile vizitei tale pe site-ul www.https://roseco.ro , paginile accesate, date de trafic, date locație, respectiv alte date de comunicație ce ne ajută să înțelegem modalitatea în care vizitatorii noștri utilizează site-ul nostru. Obținem astfel informații cu privire la domain, adresa IP și URL de unde accesezi internetul. Aceste informații sunt colectate și procesate pentru îmbunătățirea serviciile noastre către clienții noștri.

Informații furnizate de tine în procedura noastră de recrutare și selecție a personalului angajat, date personale din CV-ul tău, depus în momentul când aplici pentru posturi vacante.

Colectăm datele tale cu caracter personal numai în scopuri expres specificate. Numărul de date cu caracter personal colectate variază în funcție de scopul colectării lor.

Putem utiliza datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

 

 • Pentru înregistrarea ta ca utilizator al site-ului, informarea ta privind situația contului tău pe www.https://roseco.ro, confirmarea, evoluția și starea tranzacțiilor tale on-line și întreaga corespondență legată de acestea;
 • Pentru prelucrarea și expedierea comenzilor tale de produse, pentru efectuarea plăților acestor produse, pentru returnarea contravalorii produselor, după caz;
 • Pentru facturarea produselor comandate;
 • Din necesitatea de a parcurge etapele premergătoare încheierii unui contract cu tine și pentru executarea acestui contract;
 • În scopul soluționării unor cereri, întrebări, sesizări, plângeri formulate de către tine;
 • Pentru informarea ta cu privire la promoții, concursuri sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate de către Roseco S.R.L.;
 • Pentru organizarea de activități de fidelizare;
 • Pentru a-ți permite să participi interactiv în cadrul site-ului www.https://roseco.ro, pentru a-ți asculta opiniile/comentariile cu privire la produsele pe care le comercializăm;
 • În scopul promovării produselor www.https://roseco.ro;
 • Pentru a-ți trimite mesaje publicitare în cazul în care te abonezi la newsletter-ul nostru;
 • Pentru marketing direct, respectiv pentru a te informa prin diverse mijloace cu privire la produsele existente sau cele noi, pentru a-ți oferi informații despre alte produse pe care le considerăm că ar putea fi de interes pentru tine, în conformitate cu cele pe care le-ai vizionat/achiziționat anterior cu interes;
 • În scopul cercetării pieței, pentru realizarea de rapoarte/analize, pentru monitorizarea și evaluarea calității produselor oferite și pentru creșterea calității acestor produse, a competenței profesionale și a comportamentului personalului Roseco S.R.L.;
 • Pentru a parcurge etapele procedurii de recrutare și selecție a personalului angajat;
 • Pentru notificarea ta cu privire la modificările aduse site-ului, inclusiv îmbunătățirile acestuia, pentru administrarea acestuia.

În cazul în care datele tale cu caracter personal sunt inexacte, trebuie actualizate sau șterse, operăm toate modificările necesare în baza cererii tale în acest sens.

Păstrăm datele tale cu caracter personal nu mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.

Constant luăm măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a proteja datele tale cu caracter personal împotriva oricăror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Limităm accesul la datele tale cu caracter personal doar la angajaţii a căror activitate specifică implică prelucrarea acestor date.

În cadrul acțiunilor de marketing direct îți solicităm consimțământul în colectarea și prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

Prin colectarea și procesarea datelor tale cu caracter personal reușim să monitorizăm și să evaluăm calitatea bunurilor și serviciilor noastre. Aceste date ne ajută în procesul de creștere a calității produselor și serviciilor oferite, a competenței profesionale și a comportamentului personalului nostru, astfel ca tu să poți să te bucuri de o experiență online plăcută, fără probleme.

Utilizarea de “cookie”-uri

La fel ca multe alte site-uri, site-ul nostru utilizează de asemenea module „cookie”.

Cookie”-urile sunt mici fragmente de informații trimise de o organizație computerului tău și stocate pe hard disk-ul tău pentru a permite site-ului www.https://roseco.ro să te recunoască când ne revizitezi.

Cookie”-urile sunt uneori folosite pentru a îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Acestea colectează date statistice despre acțiunile și modelele tale de navigare și nu te identifică drept individ. Utilizarea „cookie”-urilor ne ajută în procedura de îmbunătățire a site-ul, oferindu-ți o experiență marketing eficientă și servicii mult mai personalizate.

Este posibil să dezactivezi cookie-urile ajustând preferințele browserului tău sau utilizând o extensie de browser dedicată.

Drepturile pe care poți să le exerciți cu privire la datele tale cu caracter personal:

Dreptul la ștergerea datelor, adică ”dreptul de a fi uitat” – Poți solicita ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele tale cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele tale cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale.

Dreptul de acces – Poți solicita confirmarea faptului dacă datele tale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Roseco S.R.L. În cazul în care sunt prelucrate, poți solicita accesul la acestea. La solicitarea ta, Roseco S.R.L. va elibera o copie a datelor tale cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efectiv suportate de către Roseco S.R.L.

Dreptul la rectificare – Poți solicita modificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și la completarea celor care sunt incomplete, prin furnizarea de informații suplimentare.

Dreptul de a te opune prelucrării datelor tale cu caracter personal – Poți să te opui în orice moment prelucrării sau creării de profiluri, din motive legate de situația ta particulară.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Poți exercita acest drept în cazul în care contești exactitatea datelor, pe perioada verificării corectitudinii lor; când prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor tale cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea lor; în cazul în care nu mai avem nevoie de datele tale cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al tău în instanță; în cazul în care te opui prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra drepturilor tale.

Dreptul de a depune plângere – Poți depune plângere față de modul în care îți prelucrăm datele cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul la portabilitatea datelor – Ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, furnizate într-un format structurat și clar, care să poată fi citit automat si poți solicita ca respectivele date să fie transmise unei alte societăți/entități.

Dreptul de a-ți retrage consimțământul – Poți să-ți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal în orice moment, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău.

Poți să-ți exerciți aceste drepturi fie în mod individual, fie cumulat prin transmiterea către noi a unei cereri scrise, semnate și datate, la sediul Roseco S.R.L. din sat Vlaha, comuna Săvădisla, nr.22, jud.Cluj sau prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: protectiadatelor@mendolagroup.ro

Pe parcursul colaborării noastre, vom actualiza permanent prezenta Politică de Confidențialitate cu informații suplimentare pe care le vom include într-un document actualizat.

De aceea, atunci când accesezi site-ul www.https://roseco.ro, te rugăm să verifici secțiunea dedicată Politicii de Confidențialitate, deoarece este posibil să fi intervenit modificări de la ultima ta vizită.

Îți mulțumim!

Echipa ROSECO S.R.L.