Termeni si conditii

Termeni si conditii
La autentificare si prin folosirea acestui website, numit in continuare Site, D-voastra acceptati termenii
si conditiile de mai jos, motiv pentru care va rugam sa le cititi cu atentie!
Prezentul termeni si conditii a fost creat pentru Clientii nostrii – persoane juridice cu care avem
prestabilita o relatie contractuala, nascuta fie dintr-un Contract comercial de vanzare-cumparare, fie
dintr-un Contract de furnizare, precum si persoanelor fizice care acceseaza acest Site.
Vanzarea si obtinerea informatiilor privind produsele noastre prin intermediul prezentului Site este
destinat atat persoanelor fizice cat si celor juridice.
I. Datele de identificare ale Societatii:
S.C. ROSECO S.R.L., persoana juridica romana, legal constituita conform prevederilor legale romane,
cu sediul in comuna Savadisla, sat Vlaha, nr.22, jud.Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/2211/1994, avand Codul Unic de Inregistrare: 6053730, atribut
fiscal RO, cont bancar RO33 RZBR 0000 0600 1376 6912, deschis la Banca Raiffeisen Bank, suc. Cluj
– Napoca, in calitate de distribuitor in domeniul textilelor si incaltamintei second -hand, numit in
continuare Societate.
S.C. ROSECO S.R.L. comercializeaza urmatoarele grupuri de produse: imbracaminte, incaltaminte,
textile de uz casnic, accesorii, articole sport, enumerarea nefiind limitata la aceste produse.
S.C. ROSECO S.R.L. isi rezerva dreptul de a opri in orice moment comercializarea oricareia dintre
categoriile de produse anterior enumerate sau de a incepe comercializarea unor noi categorii de
produse, fara a fi obligat sa informeze Clientul cu privire la acest lucru.
II. Definitii:
Client: reprezinta persoana juridica cu care Societatea are prestabilita o relatie contractuala, nascuta fie
dintr-un Contract comercial de vanzare-cumparare, fie dintr-un Contract de furnizare, care acceseaza
Site-ul in scopuri profesionale si persoana fizica care acceseaza Site-ul care au acceptat Conditiile de
Utilizare ale prezentului Site, indeplinind in acest sens toate cerintele procesului de inregistrare si
autentificare, initiand si finalizand o Comanda sau o cerere de Oferta.
Utilizare abuziva: reprezinta utilizarea Site-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a
reglementarilor si ale legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii Societatii
si/sau marcii ROSECO, marca inregistrata a S.C. ROSECO S.R.L.
Comanda / Cererea Ofertei: reprezinta un document electronic, generat ca urmare a accesarii Site-ului
de catre Client, ce intervine ca forma de comunicare intre Societate si Client, prin selectarea de produse
de catre Client din cadrul celor comercializate de catre Societate.
III. Conditii de utilizare
Clientii acestui Site sunt rugati sa citeasca cu atentie termenii si conditiile de utilizare expuse mai jos:
Prezentul “Termeni si conditii” sunt prevederi minimale aplicabile, utilizarea Site-ului supunindu-se de
drept prevederilor generale ale legislatiei in vigoare.
Termenii si conditiile de utilizare pot fi modificate oricand de catre Societate, prin actualizarea
prezentului Site, aceste modificari devenind obligatorii cu efect imediat pentru toti Clientii.
Prin accesarea Site-ului Clientii consimt sa respecte termenii si conditiile prezentate in continuare
precum si legislatia aplicabila.

IV. Derularea operatiunilor de comanda prin Site
Contractul
Prin lansarea unei Comenzi sau unei cereri de Oferta pe Site, Clientul este de acord cu forma de
comunicare (e-mail) prin care Societatea isi deruleaza operatiunile pe Site. In cazul comenzilor lansate
verbal, Societatea nu poate accepta reclamatii sau plangeri de nelivrare sau livrare gresita.
Daca Societatea confirma executarea unei Comenzi, acest lucru va implica o acceptare completa a
termenilor Comenzii.
Etapele procedurii lansarii unei comenzi sau solicitarii unei oferte pe Site sunt distinct prezentate in
link-ul Preturi.
Prevederile prezentei termeni si conditii generale coroborate cu prevederile Contractelor comerciale de
vanzare-cumparare/Contractelor de furnizare vor sta la baza comenzilor lansate si confirmate.
Pretul produselor/serviciilor
Pretul produsului/produselor, respectiv serviciului/serviciilor sunt cele mentionate pe Site sau in Oferta
de pret trimisa.
Societatea isi rezerva dreptul de a stabili fata de fiecare Client al sau un pret special pentru
produse/servicii, diferit de cel care este mentionat pe Site. Pretul produselor/serviciilor poate fi
modificat de catre Societate, in orice moment, Clientul fiind informat in acest sens conform celor
prevazute in Contractul comercial de vanzare-cumparare.
Pentru a fi aplicabil, pretul produsului/serviciului trebuie sa fie sincer si serios. Astfel, Societatea
atentioneaza asupra faptului ca exista cazuri cand, ca urmare a unor disfunctionalitati ale Site-ului sau
erori, pretul afisat pe Site poate sa nu fie cel real. In aceste cazuri, Societatea va informa Clientul
asupra pretului corect.
Pretul include TVA.
Metode de livrare si plata
Livrarea
Produsul/produsele vor putea fi ridicate de catre Client de la depozitul S.C. ROSECO S.R.L., situat in
satul Vlaha, nr. 22, comuna Savadisla, judetul Cluj, din depozitul situat in Targu-Mures, strada
Budiului, nr. 68, jud.Mures sau vor putea fi livrate Clientului, fie de catre Societate, fie prin intermediul
serviciului de curierat rapid ales de catre Client sau prin ruta de livrare stabilita de catre Societate.
Costul transportului este prestabilit in functie de metoda de livrare aleasa. Cuantumul acestuia va fi
indicat de catre Societate Clientului in momentul confirmarii comenzii. Societatea isi rezerva dreptul de
a modifica cuantumul costului de transport in functie de valoarea comenzii lansate de catre Client.
Modalitatile, conditiile si termenele concrete de preluare, respectiv livrare produs/produse sunt stabilite
in cazul fiecarui client.
In cazul livrarii la domiciliul Clientilor care se afla pe traseul rutei de livrare stabilita de catre Societate,
costul livrarii este suportat de catre Societate daca Clientul se afla exact pe ruta de livrare si este de
acord de a primi marfa in ziua de livrare desemnata rutei. Comenzile se livreaza in caz ca sunt
confirmate pana la momentul incarcarii autovehicolului sau pornirii pe traseu si in functie de cantitate.
In afara de cazul in care este agreat de Societate si Client diferit, Societatea se descarca de riscurile si
responsabilitatile asociate produselor Comandate de catre Clienti in momentul predarii acestora catre
reprezentantul Clientului sau serviciul de curierat rapid.
Societatea va asigura ambalarea corespunzatoare a bunurilor si va asigura transmiterea documentelor
insotitoare (factura fiscala, acte care conform legislatiei in vigoare insotesc produsul/produsele) la
Client.
Societatea va efectua livrarea produselor doar pe teritoriul Romaniei.

Modalitatea de plata
Modalitatea in care plata produselor/serviciilor comandate de catre Client se va realiza fata de Societate
se va stabili pentru fiecare caz in parte prin Contractul comercial de vanzare-cumparare (plata in
numerar la sediul Societatii, bilet de ordin cu scadenta la zi, avalizat in nume propriu).
Plata la sediul Societatii: plata produsului/produselor se face dupa preluarea marfii de catre Client in
cazul in care acesta se prezinta personal la sediul Societatii pentru a-si achizitiona marfa. Achitarea se
face la caseria de la sediul Societatii.
Plata prin Ordin de Plata: plata se face in momentul confirmarii comenzii marfii cand Clientul trebuie
sa faca dovada platii produselor prin trimiterea OP-ului catre sales@roseco.ro pentru ca marfa
comandata sa poata fi livrata conform termenilor prestabiliti.
Politica de returnare
În cazul in care exista diferenţe cantitative constatate la momentul predarii – preluarii produselor, se va
întocmi un proces verbal de constatare, proces-verbal care va fi semnat de reprezentantii ambelor parti.
Reclamatiile Clientului cu privire la necorespunderea calitativa/cantitativa a produsului/produselor
livrate trebuie facuta in scris la momentul predarii-preluarii produselor, si trimis prin fax Societatii.
Societatea nu raspunde pentru produsul/produsele reclamate cu lipsuri cantitative, deficiente calitative
daca acestea au fost revandute sau introduse in lucrari sau desfacute din ambalajul initial, si/sau nu au
fost respectate prescriptiile de utilizare precizate de catre Societate.
Societatea va solutiona reclamatia Clientului, dupa primirea si verificarea produselor returnate, iar in
cazul in care considera reclamatia Clientului intemeiata, va inlocui produsele in termen de 72 de ore de
la data constatarii neconformitatii.
Societatea preia la returnare saci numai in starea lor initiala in ambalajul original, si nicidecum in
forma taiata, deambalata sau amestecate.
Termene de livrare
In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, Societatea va anunta Clientul cu privire la
termenul estimat de finalizare a livrarii.
In cazul in care Societatea primeste informatii eronate legate de livrarea produselor, Societatea poate
refuza onorarea livrarii, fara ca acest lucru sa se considere o incalcare a Contractului, sau poate stabili
un nou termen de onorare a Comenzii.
Costul livrarii este suportat de catre Societate doar in cazul in care Clientul se afla pe ruta presabilita de
livrare a Societatii si ziua selectata de catre Client pentru livrare coincide cu ziua de deservire de catre
Societate a zonei Clientului.
Politica de confidentialitate
Societatea prelucreaza date cu caracter personal prin culegerea de la Clienti a datelor personale
necesare executarii Contractului si se obliga sa respecte dispozitiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Datele obtinute de catre Societate vor fi stocate în baza Sa de date, iar Societatea va lua toate masurile
pentru protectia lor împotriva distrugerilor accidentale sau folosirii ilegale.
Pentru executarea Contractului, Societatea va transmite datele cu caracter personal culese de la Clienti
catre firma de curierat care va livra produsele precum si catre unitatile bancare prin care vor fi
procesate platile on-line, aceste transmiteri de date nefiind considerate incalcari ale prevederilor Legii
nr. 677/2001.
Raspunderea Societatii
Societatea nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nici o pierdere suferita de catre Client in situatia in
care aceasta respecta prevederile prezentei termeni si conditii si a Contractului comercial de vanzare-
cumparare/Contractului de furnizare

Societatea nu poate fi trasa la raspundere pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Site-ului
precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesarii anumitor link-uri de pe Site.
Societatea nu este responsabila pentru daunele directe si/sau indirecte de orice fel pe care Clientul sau
oricare terta parte o poate suferi in baza prezentei termeni si conditii pentru situatia in care isi
indeplineste toate obligatiile rezultate din acesta. Societatea nu poate fi trasa la raspundere pentru
daune directe si/sau indirecte care rezulta din utilizarea produselor dupa livrare si in special pentru
pierderea acestora dupa livrare.
Reclamatiile privind deficientele produsului/produselor achizitionate pot fi facute la urmatoarea adresa
de e-mail: sales@roseco.ro
Forta majora
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea/executarea cu intarziere/executarea
necorespunzatoare a obligatiilor sale, daca o astfel de executare/neexecutare se datoreaza unui
eveniment de forta majora, asa cum este acesta reglementat de legislatia in vigoare.
Legea aplicabila – jurisdictia
Prezentul termeni si conditii, precum si Contractul sunt supuse legii romane. Eventualele litigii aparute
intre Societate si Client se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care acest lucru nu va fi posibil,
litigiile vor fi de competenta instantelor judecatoresti din Cluj-Napoca.
Drepturi de proprietate intelectuala
Toate materialele integrate in acest Site sunt proprietatea intelectuala exclusiva a Societatii. Aceste
materiale nu pot fi copiate sau reproduse. Totusi, paginile complete ale Site-ului pot fi tiparite daca sunt
destinate a fi folosite in scop strict personal.
Fara a trece cu vederea aplicabilitatea generala a celor anterior mentionate, Societatea poate oferi
ocazional oportunitatea de a descarca imagini de fundal, economizoare de ecran sau alte programe
utilitare din Site.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
S.C. ROSECO S.R.L. este operator de date cu caracter personal, fiind inregistrat sub nr. 26901.
S.C. ROSECO S.R.L. va retine datele D-voastra cu caracter personal si le va folosi numai in scopul de
reclama, marketing si publicitate, precum si in scopul informarii Clientilor asupra aspectelor legate de
functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.
Prin date cu caracter personal se inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau
identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect,
in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici
identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se
efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi
colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori
combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
Societatea inregistreaza numai informatiile cu caracter personal oferite voluntar de catre Clienti.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Societatea are obligatia de
a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le
furnizeaza Clientii.
Societatea respecta dreptul la confidentialitate a datelor fiecarei persoane care acceseaza Site-ul.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. ROSECO S.R.L. are
obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale
pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este cea de reclama, marketing si publicitate. Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să
furnizaţi datele, acestea fiind necesare Societatii pentru a informa clientii nostri cu privire la situatia
contului lor de pe https://roseco.ro, cu privire la evolutia si starea comenzilor lor, precum si la evaluarea
produselor si serviciilor oferite. Societatea poate notifica clientii sai cu privire la ofertele sale curente
prin newsletterul saptamanal, putand trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Clientul
accepta sa primeasca de la Societate mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje
publicitare si de marketing privind activitatea Societatii si a tertilor care fac parte din Grupul de Firme
al Societatii) la adresele de e-mail comunicate Societatii.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate şi sunt comunicate numai următorilor
destinatari: partenerii contractuali ai Societatii, precum si alte companii din acelasi grup cu Societatea.
Prin inscrierea pe Site/efectuarea unei Comenzi sau cererea unei Oferte de pret si completarea datelor
personale in formularele de inscriere, Clientii declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie
incluse in baza de date a Societatii si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa
fie stocate si utilizate pentru:
 activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii,
mesaje publicitare si de marketing privind activitatea Societatii si a tertilor cu care Societatea
are relatii de orice natura) la adresele de e-mail comunicate Societatii,
 participarea la concursuri, promotii;
 transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in Site,
administrare, etc);
 statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii Site-ului si
pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si alte servicii noi.
Conform Legii nr. 677/2001, Clientii beneficiaza de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art.
13), interventie (art. 14), opozitie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si de a se
adresa justitiei (art. 18). Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va
privesc si sa solicitati stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate
adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la urmatoarea adresa: S.C. ROSECO S.R.L., sat
Vlaha nr.22, comuna Savadisla, jud.Cluj.
Altele
Dispozitiile prezentului termeni si conditii sunt aplicabile impreuna cu dispozitiile Contractului
comercial de vanzare-cumparare/Contractului de furnizare incheiat de catre Client cu Societatea.
Prevederile prezentului termeni si conditii au prioritate fata de cele stipulate in Contractul comercial de
vanzare-cumparare/Contractul de furnizare
Prevederile cu privire la aspectele care nu sunt incluse sau reglementate in mod special in prezentul
termeni si conditii, vor fi guvernate de prevederile Contractului comercial de vanzare-
cumparare/Contractului de furnizare.
Va multumim pentru faptul ca ati ales sa fiti clientii nostrii!